Arbeitsgemeinschaft
Generalgouvernement 1939 - 1945 e.V.
im Bund deutscher Philatelisten e.V. und Studiengruppe der Poststempelgilde e.V.
Homepage Welkom op de Homepage van de ArGe Generalgouvernement!
Sprache:      USA_UK       Polska       FRANCE        Netherlands       Deutschland                      
Over ons
Bijeenkomsten van de ArGe
Service

Literatur Shop
Forum für Fragen
Artikel aus Rundbriefen
Partner und Links
Kontakt zu uns

Mitgliedschaft
Impressum
De Arbeitsgemeinschaft Generalgouvernement (1939 - 45) e.V. is aangesloten bij de Bond van Duitse
Filatelisten(BDPh). Doel van deze vereniging is, de filatelistische belangen van verzamelaars van
het gebied van het Generalgouvernement te ondersteunen. Dit houdt daarom onderzoek in dat
verder gaat dan de zuivere filatelie. 
Het afbeelden of vertonen van NS symbolen gebeurt alleen in het kader van historisch-wetenschappelijke studie en
dient op geen enkele wijze propagandadoeleinden. (§86, 86a Duits Wetboek van Strafrecht).