Arbeitsgemeinschaft
Generalgouvernement 1939 - 1945 e.V.
im Bund deutscher Philatelisten e.V. und Studiengruppe der Poststempelgilde e.V.
MENU GŁÓWNE
Sami o Sobie
Sami o Sobie
Spotkania ArGe
Serwis

Literatur Shop
Forum Fragen
Artikel aus Rundbriefen
Partner und Links
Kontakt zu uns
Zespół Roboczy Generalnej Guberni (ArGeGG) powstał w Hanowerze w 1978 roku i liczy
ponad 100 członków na całym świecie .Przez niemal 34 lat wydaliśmy ponad 65okólników,
dużą ilość informacji oraz 52 podręczniki. Niektórzy nasi członkowie mogli zaprezentować
swoje eksponaty na państwowych i międzynarodowych wystawach.

Celem Zespołu Roboczego Generalnej Guberni (ArGeGG) jest dochodzenie do pocztowych i
historycznych wydarzeń mających związek z okupacją niemiecką Polski w latach 1939 - 1945.

Sześćdziesiąt lat po zakończeniu wojny nie rozwikłano jeszcze w skutek braku dokumentów
działających podczas okupacji urzędów pocztowych. We współpracy z innymi zespołami roboczymi
(Pocztą Polową Zespół Roboczy POLSKA, Zespól Roboczy CENZURA itd.) oraz korespondującymi
kolekcjonerami, głównie z Polski istnieje możliwość wymiany oraz uzupełnienie w pełni historii
poczty Generalnej Guberni. Istotne są tu rozporządzenia pocztowe RMP (Reichpost Ministerium),
dzienniki urzędowe RMP jak i Niemiecka Poczta Wschód, Poczta Polowa oraz inne np. urzędy
pocztowe Szczególne zainteresowanie wśród kolekcjonerów budzą informacje opłat pocztowych
z okresów poczty polowej, cenzurowanej, kolejowej, jeńców wojennych, urzędów, obozów, poczty
zagranicznej jak i formularze niemieckiej Poczty Wschód.
Sześćdziesiąt lat po zakończeniu wojny nie rozwikłano jeszcze w skutek braku dokumentów
działających podczas okupacji urzędów pocztowych. We współpracy z innymi zespołami
roboczymi (Pocztą Polową Zespół Roboczy POLSKA, Zespól Roboczy CENZURA itd.) oraz
korespondującymi kolekcjonerami, głównie z Polski istnieje możliwość wymiany oraz uzupełnienie
w pełni historii poczty Generalnej Guberni. Istotne są tu rozporządzenia pocztowe RMP
(Reichpost Ministerium), dzienniki urzędowe RMP jak i Niemiecka Poczta Wschód, Poczta
Polowa oraz inne np. urzędy pocztowe.
Szczególne zainteresowanie wśród kolekcjonerów budzą informacje opłat pocztowych z
okresów poczty polowej, cenzurowanej ,kolejowej, jeńców wojennych, urzędów, obozów,
poczty zagranicznej jak i formularze niemieckiej Poczty Wschód.

Ostatnie publikacje Zespołu Roboczego Generalnej Guberni dzięki wsparciu kompetentnych
komisarzy: Hans - Herman Paetow (AIEP), Detlef Pfeiffer (BPP) i Michael Schweizer (BPP)
pomagają wykrywać fałszerstwa. Istnieje możliwość poznania i selekcjonowania fałszerstw.

ImpressumDer Vorstand:

Vorsitzender:              Michael Schweizer

stellv. Vorsitzender:     Gottfried Schoch

Vorstand Finanzen:      Manfred Teckert

zurück zur Startseite